VLOGA št. 3518 za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku