VLOGA št. 4222 za oprostitev plačila NUSZ za prvih 5 let po vselitvi

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov