VLOGA št. 3210 za izdajo soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov