VLOGA št. 3210 za izdajo soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku