VLOGA št. 3542 za izdajo soglasja za obnovo oz. novo postavitev nagrobnega kamna na pokopališču v Framu

Pravna podlaga v občini

Stroški v postopku