VLOGA št. 0711: Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov