VLOGA št. 35100 za izdajo mnenja k pridobitvi gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku