VLOGA št. 1223 za občinski denarni prispevek za novorojenca/ko

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije