VLOGA št. 3516 za izdajo lokacijske informacije za projektiranje oziroma gradnjo objektov

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku