VLOGA št. 1220 za dodelitev občinske enkratne denarne pomoči

Priloge