VLOGA št. 0710: Zahteva posameznika za dopolnitev, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov