VLOGA št. 321 za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata oz. kmetije

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov