Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti

Načini oddaje

Da

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov