3. redna seja

297
Seja je potekala dne 12.02.2019 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Spremembe in dopolnitve Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Rače-Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Letni program športa občine Rače - Fram za leto 2019 (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/2019 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.02.2019
Konec veljavnosti: 17.12.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Rače-Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Odlok o proračunu občine Rače-Fram za leto 2019 (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.02.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine