4. redna seja

370
Seja je potekala dne 26.03.2019 ob 18.30

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Zaključni račun proračuna občine Rače-Fram za leto 2018 (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2019
Začetek veljavnosti: 28.03.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o spremembi občinske meje med občino Hoče – Slivnica in občino Rače–Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2019
Začetek veljavnosti: 29.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v občini Rače-Fram (2) (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2019
Začetek veljavnosti: 29.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o spremembi občinske meje med občino Slovenska Bistrica in občino Rače–Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2019
Začetek veljavnosti: 29.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v občini Rače-Fram (1) (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2019
Začetek veljavnosti: 29.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Rače-Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.03.2019
Začetek veljavnosti: 11.05.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki