5. redna seja

134
Seja je potekala dne 30.05.2019 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Preklic Sklepa o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Rače-Fram št. 062-02/4-2003-34, z dne 25. marca 2003 (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.05.2019
Začetek veljavnosti: 20.06.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v občini Rače - Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.05.2019
Začetek veljavnosti: 20.06.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o določitvi javnega dobra lokalnega pomena v občini Rače - Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.05.2019
Začetek veljavnosti: 20.06.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v občini Rače - Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.05.2019
Začetek veljavnosti: 20.06.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro