6. redna seja

192
Seja je potekala dne 09.09.2019 ob 18.00
Vabilo
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zapisnik
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov občine Rače – Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 18/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.09.2019
Začetek veljavnosti: 28.09.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Plače in nagrade funkcionarjev
Odlok o rebalansu proračuna občine Rače- Fram za leto 2019 (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 09.09.2019
Začetek veljavnosti: 21.09.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine