Sklicana 28. redna seja Občinskega sveta

27. 8. 2018 49