Sklicana 20. redna seja Občinskega sveta

22. 5. 2017 7