Sklicana 17. redna seja Občinskega sveta

12. 12. 2016 53