Možnost ugornega najema stanovanj Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada

21. 5. 2013 60