Po subvencijo prevoza za dijake in študente ne več na CSD pač pa k prevozniku

1. 3. 2012 42