Podružna cerkev sv. Križa na Planici

Sakralni objekti
Podružna cerkev sv. Križa na Planici, 2313 Fram