Začetek delovanja Skupne občinske uprave Maribor

17. 1. 2020 238