Sklicana 12. seja Občinskega sveta

17. 3. 2016 43