Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditev območja naselja Rače in naselja Fram

6. 1. 2016 49