Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Maribor, za območje Občine Rače - Fram

23. 1. 2015 49