Sklicana 2. redna seja Občinskega sveta

26. 11. 2014 10