Sklicana 1. redna oz. konstitutivna seja Občinskega sveta

17. 10. 2014 46