Obvezno izdajanje računov za dobavljeno blago, opravljene storitve proračunskim uporabnikom v e-obliki s 1.1.2015

28. 7. 2014 50