Seznam upravičencev, ki so jim bila dodeljena neprofitna stanovanja

20. 6. 2014 52