Sklicana 31. redna seja Občinskega sveta

30. 5. 2014 54