S kurjenejm kresov čim manj onesnažujmo zrak - prošnja občinam in mestom za čisti zrak ob kresovanju

24. 4. 2014 53