Razpis glasbene šole Rače (spremenjeni datumi sprejemnih preizkusov)

15. 5. 2020 Občina Rače Fram a. 199