SKLEP o aktiviranju delnega občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rače –Fram, Verzija 2.0, št. 842/1-2020 zaradi COVID -19

21. 10. 2020 Tanja K. (Občinska uprava) 582