Uveljavljanje finančne pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 (de minimis)

28. 10. 2020 Gregor O. (Režijski obrat) 321