Zaradi vladnih ukrepov proti širjenju SARS CoV-2 prestavljena javna obravnava in podaljšana javna razgrnitev prostorskega akta – OPPN za območje EUP M-2

4. 11. 2020 Gregor O. (Režijski obrat) 468