Zaradi vladnih ukrepov proti širjenju SARS CoV-2 prestavljena javna obravnava in podaljšana javna razgrnitev prostorskega akta – OPPN za območje EUP M-2

04.11.2020 Gregor O. (Režijski obrat) 124