VLOGA št. 3515 za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku