Motena oskrba s pitno vodo na območju Frama in Morja.