PREKINITEV IN MOTNJE PRI OSKRBE S PITNO VODO – vodooskrbni sistem Slovenska Bistrica - Šikole (spodnji del Rač, Podova, Brezula, Sp. in Zg. Gorica)

30. 8. 2021 Gregor O. (Režijski obrat) 1104