POZIV ZA PODAJO POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE RAČE - FRAM

1. 10. 2021 Gregor O. (Režijski obrat) 779