Skupna odločba za dijake - občinska žepnina (2021/2022)

6. 10. 2021 Občina Rače Fram a. 373