Skupna odločba za študente - občinska žepnina (2021/2022)

22. 10. 2021 Občina Rače Fram a. 209