POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATIH MEST V ČASU VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE

18. 8. 2022 Gregor O. (Režijski obrat) 72