Javna objava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve

12. 9. 2022 Gregor O. (Režijski obrat) 75