Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

6. 5. 2024 Kim G. (Občinska uprava) 94