Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP PO-241 v OPN Občine Rače - Fram

11. 1. 2023 Občina Rače Fram a. 107