Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Rače (27/1996)

Predpisi, na katere predpis vpliva