Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Rače (čistopis) v občini Rače–Fram

Predpisi, na katere predpis vpliva