Cenik za najem promocijsko degustacijskega prostora VTC 17 v prostorih gradu Rače