Domov Organi občine Občinski svet 7. redna seja

7. redna seja

Seja je potekala dne 05.11.2019 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Cenik za najem promocijsko degustacijskega prostora VTC 17 v prostorih gradu Rače (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2019
Začetek veljavnosti: 09.11.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Ostalo
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2019
Začetek veljavnosti: 09.11.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Rače (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2019
Začetek veljavnosti: 09.11.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Rače (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2019
Začetek veljavnosti: 09.11.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Maribor v mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Rače-Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki