7. redna seja

470
Seja je potekala dne 05.11.2019 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Cenik za najem promocijsko degustacijskega prostora VTC 17 v prostorih gradu Rače (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2019
Začetek veljavnosti: 09.11.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Ostalo
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2019
Začetek veljavnosti: 09.11.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Rače (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2019
Začetek veljavnosti: 09.11.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Rače (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2019
Začetek veljavnosti: 09.11.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Maribor v mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Rače-Fram (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki